Landsort – andra dagen

Vi bodde på sjätte våningen i Lotstornet – 44 m högt

Ön där Landsort ligger heter Öja. Redan 1642 byggdes första båken. Det vita stenfyrtornet byggdes 1687. I början eldades med kol och för varje dag åtgick ca 0,5 ton och vid dåligt/blåsigt väder 1,5 ton. Allt bars upp till fyren och hissades upp i fyrtornet. Landsort är Sveriges äldsta fyr. Fyren helrenoverades 2012.

Lotstornet är från 1964. När bemanningen försvann 1998 byggde man om tornet till hotell. På varje våning finns ett dubbelrum med vidunderlig utsikt. Överst är ett idag ett stort samlingsrum. Där satt tidigare en lotsutkik och kollade. Om fartyg behövde lots gick han ner och väckte någon av lotsarna.

Barackerna som militären använde (huvudstadens skydd i söder) är nu ombyggda till vandrarhem.

Ön är 5 km lång och 700 m bred med ca 20 bofasta personer i Storhamn på öns södra del.

Landsort avsattes 1985 som naturvårdsområde, ön är kronoholme och förvaltas av Statens Fastighetsverk sedan år 2000.

Fartyg lotsas mellan Landsort, Stavsnäs, Nynäshamn, Stora Vika, Södertälje och vidare till Stockholm och Mälarens alla hamnar. Ca 4.000 lotsningsuppdrag per år. Landsort – Köping är Sveriges längsta lotsled, denna led tar runt 11-12 timmar beroende på fartygets fart.

Det lilla kapellet på ön
Överlotsen Albert Holm huggen i sten.
Det fanns både hiss och trappor i lotstornet!
Fyrtornet är pampigt
Utsikt från fyrtornet
Militärer var tidigare placerade på ön tillsammans med ett antal kanoner. Huvudstadens södra skydd
Det finns 2 st sk. mistkanoner som förr avfyrades (lösa skott) vid dimma.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *